Crisiscommunicatie

Cruciaal bij crisiscommunicatie is dat u als organisatie in de ‘lead’ blijft van het verhaal. Om dat te bereiken, kan u op Vestal rekenen.

Samen met u bereiden we het basisverhaal voor dat uw leidraad wordt doorheen de hele crisis. Dat is het vertrekpunt, maar we staan u in crisissen bij op heel wat meer vlakken.

Laten we even kijken naar het traject dat we samen met een bedrijf in herstructurering aflegden.

Nadat we samen een duidelijk zicht hadden op wat er allemaal stond te gebeuren, werkten we het basisverhaal uit. Rekening houdend met alle wettelijke verplichtingen goten we de communicatiemomenten in een duidelijke timing. Om de communicatiemomenten met de pers goed te laten verlopen, organiseerde Vestal mediatrainingen en oefenden we de kernboodschappen in. Tijdens de afhandeling van de herstructurering stonden we het bedrijf continu bij om alles wat er op communicatief vlak gebeurde te verwerken en waar nodig bij te sturen.

Het spreekt daarnaast voor zich dat we ook onze ervaring hebben ingezet in het uitwerken van de nodige persberichten en alle andere communicatie. Op die manier bewaakten we op elk moment de helderheid en overzichtelijkheid van de communicatie rond de crisis.

You are here

Een vrijblijvende afspraak?

Heeft u een vraag, opdracht of uitdaging?
We bespreken het graag met u.

Contacteer ons